Jesteś tutaj: Strona główna

Sąd Rejonowy w Żywcu

Aktualności

Ogłoszenie II Wydział Karny - II K 349/15

Na podstawie art. 6 ust. 1 w związku z art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 18 października 2006 roku o likwidacji nie podjętych depozytów ( Dz.U. z 2006 roku, nr 208 poz. 1537 ), z uwagi na brak możliwości doręczenia wezwania do odbioru depozytu lub nie ustalenie osoby uprawnionej, wzywam wszystkie osoby uprawnione (właścicieli  lub osoby posiadające inny tytuł prawny po jego wykazaniu stosownym dokumentem) do niezwłocznego odbioru w terminie najpóźniej 3 lat liczonych od dnia 2 listopada 2015r. niżej wymienionych depozytów przechowywanych w Sądzie Rejonowym w Żywcu:

- noża o długości około 30 cm,

- odtwarzacza DVD marki Philips koloru srebrnego

 

przechowywanych do sprawy o sygn. akt II K  349/15

Konkurs na stanowisko referendarza sądowego

Prezes Sądu Rejonowego w Żywcu

ogłasza konkurs na stanowisko referendarza sądowego

w Sądzie Rejonowym w Żywcu

 

Dodatkowe informacje w zakładce Oferty Pracy

Dzień wolny od pracy 14 sierpnia 2015r.

Uprzejmie informujemy, że Prezes Sądu Rejonowego w Żywcu ustalił dzień 14 sierpnia 2015r. dniem wolnym od pracy, wzamian za święto 15 sierpnia 2015 r. przypadające w dniu wolnym od pracy.

Najczęściej czytane

Wydział I Cywilny

Sprawy o sygnaturze: I C, I Co, I Nc, I Ns   Przewodniczący Wydziału I Cywilnego SSR Zbigniew Czaniecki Pokój 59A (1 piętro) Przyjmuje strony w każdy wtorek w godzinach od 13:00 [...]

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 października 2002 r. w sprawie sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych, oraz ustalenia ich siedzib i obszarów [...]

Informacje

Sąd Rejonowy w Żywcu
ul. Kościuszki 39
34-300 Żywiec

 

Punkt Obsługi Interesanta Pion Cywilny:

tel. 33 475 12 01

Punkt Obsługi Interesanta Pion Karny

tel. 33 475 12 02

Czytelnia akt:

tel. 33 475 12 03

Centrala:

tel. 33 475 12 00

Jednostka Nadrzędna