Jesteś tutaj: Strona główna

Sąd Rejonowy w Żywcu

Aktualności

Dzień Kuratora Sądowego w Polsce

Krajowa Rada Kuratorów uprzejmie informuje, że 22 czerwca bieżącego roku w gmachu Ministerstwa Sprawiedliwości w Warszawie, odbędzie się VIII Posiedzenie Krajowej Rady Kuratorów IV Kadencji połączone z uroczystymi obchodami Dnia Kuratora Sądowego, ustanowionego uchwałą nr 15 Krajowej Rady Kuratorów z dnia 18 czerwca 2011 roku (uchwała KRK NR 15/III/IV/2015).

Ogłoszenie o wykazie inwentarza - I Ns 603/16

Sygn. akt I Ns 603/16                                                           Żywiec, dnia 11 maja 2016 r.

 

 

OGŁOSZENIE

Sąd Rejonowy w Żywcu Wydział I Cywilny na podstawie art. 636 § 3 k.p.c. ogłasza, że Adam Sapeta złożył w tutejszym Sądzie wykaz inwentarza wykaz inwentarza z dnia 6 maja 2016 r. spadku po Annie Sapeta, PESEL 53071715764, ostatnio zamieszkałej 34-382 Wieprz, ul. Żywiecka 767, zmarłej w dniu 2 listopada 2015 r.

Ogłoszenie o wykazie inwentarza - I Ns 342/16

Sygn. akt I Ns 342/16                                                                               Żywiec, dnia 4.05.2016 roku

 

 

OGŁOSZENIE

 

Sąd Rejonowy w Żywcu Wydział I Cywilny na podstawie art. 636 § 3 k.p.c. ogłasza, że Sławomir Płonka oraz Katarzyna Maciaszek złożyli w tutejszym sądzie dnia 8.03.2016 roku wykazy inwentarza spadku po Halinie Płonka, pesel 49062912865, ostatnio zamieszkałej w Czańcu, zmarłej w dniu 23.12.2015 roku.

Najczęściej czytane

Wydział I Cywilny

Sprawy o sygnaturze: I C, I Co, I Nc, I Ns   Przewodniczący Wydziału I Cywilnego SSR Zbigniew Czaniecki Pokój 59A (1 piętro) Przyjmuje strony w każdy wtorek w godzinach od 13:00 [...]

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 października 2002 r. w sprawie sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych, oraz ustalenia ich siedzib i obszarów [...]

Informacje

Sąd Rejonowy w Żywcu
ul. Kościuszki 39
34-300 Żywiec

 

Punkt Obsługi Interesanta Pion Cywilny:

tel. 33 475 12 01

Punkt Obsługi Interesanta Pion Karny

tel. 33 475 12 02

Czytelnia akt:

tel. 33 475 12 03

Centrala:

tel. 33 475 12 00

Jednostka Nadrzędna