Jesteś tutaj: Strona główna

Sąd Rejonowy w Żywcu

Aktualności

Ogłoszenie I Wydział Cywilny - I Ns 1668/15

Sąd Rejonowy w Żywcu Wydział 1 Cywilny na podstawie art. 636 § 3 k.p.c. ogłasza, że Wiktoria Kwaśniewska złożyła przed notariuszem Wojciechem Małachowskim wykaz inwentarza z dnia 10 grudnia 2015 r. po Mariuszu Grzegorzu Belka PESEL: 62050711655, zamieszkałym w miejscowości Ostre, zmarłym w dniu 02.11.2015 r.

Wezwanie do odbioru depozytu - II K 922/15

 

Na podstawie art. 6 ust. 1 w związku z art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 18 października 2006 roku o likwidacji nie podjętych depozytów ( Dz.U. z 2006 roku, nr 208 poz. 1537 ), z uwagi na brak możliwości doręczenia wezwania do odbioru depozytu lub nie ustalenie osoby uprawnionej, wzywam wszystkie osoby uprawnione (właścicieli  lub osoby posiadające inny tytuł prawny po jego wykazaniu stosownym dokumentem) do niezwłocznego odbioru w terminie najpóźniej 3 lat liczonych od dnia 20 stycznia 2016 r. niżej wymienionych depozytów przechowywanych w Sądzie Rejonowym w Żywcu:

 

pęk 6 kluczy z zawieszką z napisem „Idea”

Najczęściej czytane

Wydział I Cywilny

Sprawy o sygnaturze: I C, I Co, I Nc, I Ns   Przewodniczący Wydziału I Cywilnego SSR Zbigniew Czaniecki Pokój 59A (1 piętro) Przyjmuje strony w każdy wtorek w godzinach od 13:00 [...]

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 października 2002 r. w sprawie sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych, oraz ustalenia ich siedzib i obszarów [...]

Informacje

Sąd Rejonowy w Żywcu
ul. Kościuszki 39
34-300 Żywiec

 

Punkt Obsługi Interesanta Pion Cywilny:

tel. 33 475 12 01

Punkt Obsługi Interesanta Pion Karny

tel. 33 475 12 02

Czytelnia akt:

tel. 33 475 12 03

Centrala:

tel. 33 475 12 00

Jednostka Nadrzędna