Jesteś tutaj: Strona główna

Sąd Rejonowy w Żywcu

Aktualności

Informacja

 

W ZWIĄZKU Z ZAPLANOWANYM WCZEŚNIEJ URLOPEM WYPOCZYNKOWYM PRZEWODNICZĄCY WYDZIAŁU KSIĄG WIECZYSTYCH WE WTOREK 18 LIPCA 2017 NIE BĘDZIE PRZYJMOWAŁ  INTERESANTÓW.

EWENTUALNE WNIOSKI O PRZYSPIESZENIE TERMINU ROZPOZNANIA SPRAW PROSZĘ W TYM DNIU SKŁADAĆ NA PIŚMIE.

DYŻUR PRZEWODNICZĄCEGO WYDZIAŁU KSIĄG WIECZYSTYCH ZOSTAŁ PRZENIESIONY Z WTORKU 18 LIPCA 2017 NA PONIEDZIAŁEK  24  LIPCA  2017.

 

Wydział Cywilny - Ogłoszenie I Ns 1701/16

W  Sądzie  Rejonowym  w  Żywcu  I  Wydziale  Cywilnym   pod  sygn.  akt  I Ns 1701/16  toczy  się  postępowanie  z  wniosku Powiatu Żywieckiego o zezwolenie na złożenie do depozytu sądowego. Postanowieniem z dnia 8 lutego 2017r. sąd zezwolił na złożenie do depozytu sądowego kwoty 110.913 zł 71 gr stanowiącej odszkodowanie ustalone na mocy decyzji  Starosty Żywieckiego znak GKN.III.683.3.3.2014.AS z dnia 27 lipca 2016 r.

Wydział Cywilny - Ogłoszenie I Ns 1704/16

Sygn.  akt I Ns 1704/16

Żywiec, dnia 22 maja 2017 r.

 

O G Ł O S Z E N I E

W  Sądzie  Rejonowym  w  Żywcu  I  Wydziale  Cywilnym   pod  sygn.  akt  I Ns 1704/16  toczy  się  postępowanie  z  wniosku  Powiatu Żywieckiego o zezwolenie na złożenie do depozytu sądowego. Postanowieniem z dnia 13 lutego 2017r. sąd zezwolił na złożenie do depozytu sądowego kwoty 12.477 zł 79 gr stanowiącej odszkodowanie ustalone na mocy decyzji  Starosty Żywieckiego znak GKN.III.683.3.3.2014.AS z dnia 27 lipca 2016 r.

Najczęściej czytane

Wydział I Cywilny

Sprawy o sygnaturze: I C, I Co, I Nc, I Ns   Przewodniczący Wydziału I Cywilnego SSR Zbigniew Czaniecki Pokój 59A (1 piętro) Przyjmuje strony w każdy wtorek w godzinach od 13:00 [...]

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 października 2002 r. w sprawie sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych, oraz ustalenia ich siedzib i obszarów [...]

Informacje

Sąd Rejonowy w Żywcu
ul. Kościuszki 39
34-300 Żywiec

 

Punkt Obsługi Interesanta Pion Cywilny:

tel. 33 475 12 01

Punkt Obsługi Interesanta Pion Karny

tel. 33 475 12 02

Czytelnia akt:

tel. 33 475 12 03

Centrala:

tel. 33 475 12 00

Jednostka Nadrzędna