Jesteś tutaj: Strona główna

Sąd Rejonowy w Żywcu

Aktualności

Wezwanie do odbioru depozytu w sprawie II K 1251/13

Sąd Rejonowy w Żywcu

II Wydział Karny

34-300 Żywiec, ul. Kościuszki 39 tel./fax 033 475 12 56

__________________________________________________________________________

 

"Żywiec, dnia 18 sierpnia 2016r.

 

W e z w a n i e

 

Na podstawie art. 6 ust. 1 w związku z art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 18 października 2006 roku o likwidacji nie podjętych depozytów ( Dz.U. z 2006 roku, nr 208 poz. 1537 ), z uwagi na brak możliwości doręczenia wezwania do odbioru depozytu lub nie ustalenie osoby uprawnionej, wzywam wszystkie osoby uprawnione (właścicieli  lub osoby posiadające inny tytuł prawny po jego wykazaniu stosownym dokumentem) do niezwłocznego odbioru w terminie najpóźniej 3 lat liczonych od dnia 18 sierpnia 2016r. niżej wymienionych depozytów przechowywanych w Sądzie Rejonowym w Żywcu:

Informacja o nieobecności Przewodniczącego Wydziału Ksiąg Wieczystych

I N F O R M A C J A

W ZWIĄZKU Z ZAPLANOWANYM WCZEŚNIEJ URLOPEM WYPOCZYNKOWYM PRZEWODNICZĄCY WYDZIAŁU W DNIU 09 SIERPNIA 2016 R. I W DNIU 16 SIERPNIA 2016 R. NIE BĘDZIE PRZYJMOWAŁ STRON.

Utrudnienia w dostępie do przeglądania akt w Czytelni

Utrudnienia w dostępie do przeglądania akt w Czytelni Akt Sądu Rejonowego w Żywcu

I N F O R M A C J A

Uprzejmie informujemy, że w dniach od 18 do 22 lipca 2016 r. będzie ograniczona możliwość przeglądania akt w Czytelni Akt Sądu Rejonowego w Żywcu.

Akta będą udostępniane WYŁĄCZNIE po uprzednim zamówieniu akt do wglądu w Czytelni Akt osobiście, telefonicznie pod numerem telefonu 33/475-12-03 lub pod adresem mailowym: poizamawianieakt@zywiec.sr.gov.pl

Najczęściej czytane

Wydział I Cywilny

Sprawy o sygnaturze: I C, I Co, I Nc, I Ns   Przewodniczący Wydziału I Cywilnego SSR Zbigniew Czaniecki Pokój 59A (1 piętro) Przyjmuje strony w każdy wtorek w godzinach od 13:00 [...]

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 października 2002 r. w sprawie sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych, oraz ustalenia ich siedzib i obszarów [...]

Informacje

Sąd Rejonowy w Żywcu
ul. Kościuszki 39
34-300 Żywiec

 

Punkt Obsługi Interesanta Pion Cywilny:

tel. 33 475 12 01

Punkt Obsługi Interesanta Pion Karny

tel. 33 475 12 02

Czytelnia akt:

tel. 33 475 12 03

Centrala:

tel. 33 475 12 00

Jednostka Nadrzędna