Jesteś tutaj: Strona główna » Aktualności

Aktualności

Wydział Cywilny - Ogłoszenie I Ns 1701/16

W  Sądzie  Rejonowym  w  Żywcu  I  Wydziale  Cywilnym   pod  sygn.  akt  I Ns 1701/16  toczy  się  postępowanie  z  wniosku Powiatu Żywieckiego o zezwolenie na złożenie do depozytu sądowego. Postanowieniem z dnia 8 lutego 2017r. sąd zezwolił na złożenie do depozytu sądowego kwoty 110.913 zł 71 gr stanowiącej odszkodowanie ustalone na mocy decyzji  Starosty Żywieckiego znak GKN.III.683.3.3.2014.AS z dnia 27 lipca 2016 r.

Wydział Cywilny - Ogłoszenie I Ns 1704/16

Sygn.  akt I Ns 1704/16

Żywiec, dnia 22 maja 2017 r.

 

O G Ł O S Z E N I E

W  Sądzie  Rejonowym  w  Żywcu  I  Wydziale  Cywilnym   pod  sygn.  akt  I Ns 1704/16  toczy  się  postępowanie  z  wniosku  Powiatu Żywieckiego o zezwolenie na złożenie do depozytu sądowego. Postanowieniem z dnia 13 lutego 2017r. sąd zezwolił na złożenie do depozytu sądowego kwoty 12.477 zł 79 gr stanowiącej odszkodowanie ustalone na mocy decyzji  Starosty Żywieckiego znak GKN.III.683.3.3.2014.AS z dnia 27 lipca 2016 r.

Wydział I Cywilny - Ogłoszenie I Ns 544/17

Sygn. akt I Ns  544/17

Żywiec dnia 29 maja 2017 r.


OGŁOSZENIE

Przed Sądem Rejonowym w Żywcu pod sygnaturą I Ns 635/14 toczy się sprawa z wniosku Rozalii Zawady przy uczestnictwie Jana Haręży, Zofii Haręża, Jacka Haręża, Alicji Hareża, Marty Haręża, Evy Barcajowej, Marcrela Kordekowa, Lubasa Rylich, Marii Malik, Kraina Bronisławy, Czesława Hareży, Ewy Filip o uregulowanie własności nieruchomości położonej w Lalikach, w postaci działek oznaczonych numerami 1722 (dawniej 7680/4, KW nr BB1Z/00029349/5) i 1935 (dawniej 1935, lwh 851 (księga zamknięta z urzędu) o łącznej powierzchni 0,36 h, przez zasiedzenie na rzecz Rozalii Zawady.

Dzień Wymiaru Sprawiedliwości

W bieżącym roku Sąd Rejonowy w Żywcu ma zaszczyt wziąć udział w obchodach Dnia Wymiaru Sprawiedliwości, który przypada na 23 maja.

 

Ma on upamiętniać rocznicę śmierci sędziego śledczego Giovanniego Falcone, jego żony oraz ochraniających ich funkcjonariuszy policji, zamordowanych 23 maja 1992 r.