Jesteś tutaj: Strona główna » Aktualności

Aktualności

Tydzień Mediacji

W związku ze zbliżającym się Tygodniem Mediacji zapraszamy do zapoznania się z informacjami zawartymi na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej pod adresem: LINK.

Ogłoszenie I Wydział Cywilny - I Ns 598/17

Sygn. akt I Ns 598/17

Żywiec dn. 18/09/2017r

 

OGŁOSZENIE

Przed Sądem Rejonowym w Żywcu toczy się sprawa z wniosku Marii Śleziak o stwierdzenie nabycia spadku po Leszku Jakus, zmarłym w dniu 02.05.2017 r w Szarem i tam na stałe przed śmiercią zamieszkałym.

Sąd wzywa wszystkie osoby zainteresowane oraz roszczące sobie pretensje spadku po w/w – pod rygorem pominięcia ich w dalszym postępowaniu i stwierdzenia ustawowego dziedziczenia.

Ogłoszenie I Wydział Cywilny - I Ns 835/17

Sygn. akt I Ns 835/17                                                                     Żywiec, 24 sierpnia 2017 r.

 

 

OGŁOSZENIE

Sąd Rejonowy w Żywcu Wydział I Cywilny na podstawie art. 636 ³§ 3 k.p.c. ogłasza, że Ewelina Trojak i Kamil Trojak złożyli w tutejszym sądzie wykaz inwentarza z dnia 7 sierpnia 2017r. ze spadku po Irenie Trojak, ostatnio zamieszkałej 34-354 Czaniec  ul. Drzewna 6 , zmarłej w dniu 23 kwietnia 2017r.

Wydział Cywilny - Ogłoszenie I Ns 1704/16

Sygn.  akt I Ns 1704/16

Żywiec, dnia 22 maja 2017 r.

 

O G Ł O S Z E N I E

W  Sądzie  Rejonowym  w  Żywcu  I  Wydziale  Cywilnym   pod  sygn.  akt  I Ns 1704/16  toczy  się  postępowanie  z  wniosku  Powiatu Żywieckiego o zezwolenie na złożenie do depozytu sądowego. Postanowieniem z dnia 13 lutego 2017r. sąd zezwolił na złożenie do depozytu sądowego kwoty 12.477 zł 79 gr stanowiącej odszkodowanie ustalone na mocy decyzji  Starosty Żywieckiego znak GKN.III.683.3.3.2014.AS z dnia 27 lipca 2016 r.