Jesteś tutaj: Strona główna » Ostatnio dodane artykuły

Ostatnio dodane artykuły

Artykuły

Informacja - Kasa Sądu

Informujemy, że w dniu 14.08.2017r. (poniedziałek) kasa sądowa będzie nieczynna.

Ogłoszenie I Wydział Cywilny - I Ns 610/17

Sygn. akt I Ns 610/17                                                       Żywiec, dnia 19 lipca 2017 r.

OGŁOSZENIE

Sąd Rejonowy w Żywcu, I Wydział Cywilny, na podstawie art. 6363 § 3 k.p.c. ogłasza, iż Michał Juraszek złożył w tutejszym Sądzie wykaz inwentarza po Krystynie Juraszek, zmarłej w dniu 19.06.2016 r., ostatnio przed śmiercią zamieszkałej w Rajczy.

Ogłoszenie I Wydział Cywilny - I Ns 450/17

Sygn. akt I Ns 450/17                                                        Żywiec, dnia 20 lipca 2017 r.

OGŁOSZENIE

 

Sąd Rejonowy w Żywcu, I Wydział Cywilny, na podstawie art. 637 § 3 k.p.c. ogłasza, iż postanowieniem z dnia 20.07.2017 r. tutejszy Sąd postanowił sporządzić spis inwentarza spadku po Sławomirze Jacku dwojga imion Sowa, synu Antoniego i Stanisławy z d. Łodziana, zmarłym w dniu 25 października 2014 r. w Leśnej

Wydział Cywilny - Ogłoszenie I Ns 1704/16

Sygn.  akt I Ns 1704/16

Żywiec, dnia 22 maja 2017 r.

 

O G Ł O S Z E N I E

W  Sądzie  Rejonowym  w  Żywcu  I  Wydziale  Cywilnym   pod  sygn.  akt  I Ns 1704/16  toczy  się  postępowanie  z  wniosku  Powiatu Żywieckiego o zezwolenie na złożenie do depozytu sądowego. Postanowieniem z dnia 13 lutego 2017r. sąd zezwolił na złożenie do depozytu sądowego kwoty 12.477 zł 79 gr stanowiącej odszkodowanie ustalone na mocy decyzji  Starosty Żywieckiego znak GKN.III.683.3.3.2014.AS z dnia 27 lipca 2016 r.

Galerie