Nieodpłatna Pomoc Prawna

 

Zgodnie z uchwaloną dnia 5 sierpnia 2015 r. ustawą z dniem 1.01.2016 roku stworzony został dostęp do nieodpłatnej pomocy prawnej świadczonej osobiście przez adwokata lub radcę prawnego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach, z ich upoważnienia, aplikanta adwokackiego lub aplikanta radcowskiego, w lokalach udostępnionych przez gminy lub powiaty. Natomiast w punktach prowadzonych przez organizacje pozarządowe porad będą mogli udzielać także doradcy podatkowi – w zakresie prawa podatkowego, z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz absolwenci wyższych studiów prawniczych (posiadający co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej).

 

Dla kogo?

Ustawa zakłada, że darmową pomoc prawną (na etapie przedsądowym) otrzymają:

• młodzież do 26. roku życia,

• osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej

• osoby, które ukończyły 65. lat,

• osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,

• kombatanci,

• weterani,

• zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.

 

Co obejmuje?

Pomoc prawna będzie polegała na:

• poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach;

• wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego;

• pomocy w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w postępowaniach przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu sądowo-administracyjnym;

• sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

 

Jakiego zakresu prawa dotyczy  nieodpłatna pomoc prawna?

Uprawnieni będą mogli uzyskać informacje w zakresie:

• prawa pracy,

• przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,

• prawa cywilnego,

• spraw karnych,

• spraw administracyjnych,

• ubezpieczenia społecznego,

• spraw rodzinnych,

• prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

 

Pomoc nie będzie natomiast obejmowała spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

 

Strona Ministerstwa Sprawiedliwości  http://darmowapomocprawna.ms.gov.pl.

 

Strona Starostwa Powiatowego w Żywcu http://zywiec.powiat.pl/zdjecia/ak/2422/informacja-szczegolowa-o-punktach-nieodplatnej-pomocy-prawnej.pdf

 

 

PUNKTY NIEODPŁANEJ POMOCY PRAWNEJ NA TERENIE POWIATU ŻYWIECKIEGO

 

1. Żywiec, ul. Krasińskiego 13 (budynek Starostwa Powiatowego w Żywcu)

Punkt czynny:

Poniedziałek 9.00 – 13.00,

Wtorek 9.00 – 13.00,

Środa 12.30 – 16.30,

Czwartek 9.00 – 13.00,

Piątek 11.00 – 15.00

Porad prawnych udzielają adwokaci i radcowie prawni wyznaczeni przez Okręgową Radę Adwokacką oraz Radę Okręgową Izby Radców Prawnych.

 

2. Żywiec, ul. Ks. Pr. S. Słonki 24 (budynek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu)

Punkt czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 14.30 do 18.30

Porad prawnych udzielają adwokaci i radcowie prawni wyznaczeni przez Okręgową Radę Adwokacką oraz Radę Okręgową Izby Radców Prawnych.

 

3. Rajcza, ul. Parkowa 2 (budynek Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Rajczy)

Punkt czynny: Poniedziałek 8.00 – 12.00, Wtorek 13.00 – 17.00, Środa 13.00 – 17.00, Czwartek 12.00 – 16.00, Piątek 12.00 – 16.00

Porad prawnych udzielają adwokaci i radcowie prawni wyznaczeni przez Okręgową Radę Adwokacką oraz Radę Okręgową Izby Radców Prawnych.

 

4. Łodygowice, Plac Wolności 4 (budynek Centrum Kultury w Łodygowicach)

Punkt czynny: Poniedziałek 13.00 – 17.00, Wtorek 11 00 – 15.00, Środa 13.00 – 17.00, Czwartek 11.00 – 15.00, Piątek 11.00 – 15.00

Punkt prowadzony przez Stowarzyszenie Przedsiębiorców Ziemi Żywieckiej z siedzibą w Żywcu. Porad prawnych udzielają adwokaci, radcowie prawni,

aplikanci radcowscy, doradcy podatkowi oraz osoby, o których mowa w art. 11 ust 3 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

 

5. Jeleśnia, ul. Plebańska 1 (budynek Urzędu Gminy w Jeleśni)

Punkt czynny: Poniedziałek 8.00 – 12.00, Wtorek 12.00 – 16.00, Środa 14.00 – 18.00, Czwartek 8.00 – 12.00, Piątek 12.00 – 16.00

Punkt prowadzony przez Stowarzyszenie Przedsiębiorców Ziemi Żywieckiej z siedzibą w Żywcu. Porad prawnych udzielają adwokaci, radcowie prawni,

aplikanci radcowscy, doradcy podatkowi oraz osoby, o których mowa w art. 11 ust 3 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

 

6. Gilowice, ul. Krakowska 40 (budynek Urzędu Gminy w Gilowicach)

Punkt czynny:

Poniedziałek 13.00 – 17.00,

Wtorek 13.00 – 17.00,

Środa 9.00 – 13.00,

Czwartek 12.00 – 16.00,

Piątek 12.00 – 16.00

Punkt prowadzony przez Stowarzyszenie Przedsiębiorców Ziemi Żywieckiej z siedzibą w Żywcu. Porad prawnych udzielają adwokaci, radcowie prawni,

aplikanci radcowscy, doradcy podatkowi oraz osoby, o których mowa w art. 11 ust 3 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

 

 

UWAGA: w dniach ustawowo wolnych od pracy punkty nieodpłatnej pomocy prawnej będą nieczynne

Drukuj informację