Ogłoszenia Sądowe

Ogłoszenie I Wydział Cywilny - I Ns 1152/17

Żywiec dn. 17/04/2018r.

OGŁOSZENIE

Przed Sądem Rejonowym w Żywcu toczy się sprawa o sygn. I Ns 1152/17 z wniosku Wiesławy Kołodziejczyk z udziałem Marii Stawowczyk, Wiesława Kołodziejczyka, Judyty Ruchała, Daniela Kołodziejczyka,  Urzędu Gminy Porąbka,  Starosty Bielskiego, Marka Leguta, Barbary Legut

o uregulowanie własności działki o nr ewid. 2247/8, o pow. 0.0063ha, położonej w Kobiernicach, objętej jednostką rej. G.1206.

Wydział I Cywilny - Ogłoszenie I Ns 152/18

Sygn. akt I Ns 152/18                                                                          Żywiec, 4 kwietnia 2018 r.

 

OGŁOSZENIE

Sąd Rejonowy w Żywcu Wydział I Cywilny na podstawie art. 636 ³§ 3 k.p.c. ogłasza, że Mirosława Anna Misik złożył w tutejszym Sądzie wykaz inwentarza z dnia 29 stycznia 2018 r. ze spadku po Mirosławie Pawle Misik, PESEL 66082410812, ostatnio zamieszkałym na Osiedlu Młodych 15/89, 34-300 Żywiec, zmarłym w dniu 13 października 2017 r.

Ogłoszenie I Wydział Cywilny - I Ns 315/18

Sygn. akt I Ns 315/18

Żywiec, dnia 13 kwietnia 2018 r.

 

OGŁOSZENIE

o złożeniu wykazu inwentarza

Sąd Rejonowy w Żywcu (sąd spadku) Wydział I Cywilny na podstawie art. 636 ³§ 3 k.p.c. ogłasza, że w dniu 04.04.2018 r. Jolanta Fluder i Edward Gąsiorek złożyli w tutejszym Sądzie wykaz inwentarza z dnia 04.04.2018 r. ze spadku po Ewie Gąsiorek, córce Ferdynanda i Anny, PESEL 59122313466, ostatnio zamieszkałej 34-322 Gilowice, ul. Marszałki 16, zmarłej w dniu 26.12.2016 r.

Ogłoszenie I Wydział Cywilny - I Ns 1308/17

Sygn. akt I Ns 1308/17

Żywiec, dnia 10 kwietnia 2018 r.

 

OGŁOSZENIE

o złożeniu wykazu inwentarza

Sąd Rejonowy w Żywcu (sąd spadku) Wydział I Cywilny na podstawie art. 636 ³§ 3 k.p.c. ogłasza, że w dniu 21.12.2017 r. Katarzyna Maciaszek i Sławomir Płonka złożyli w tutejszym Sądzie wykaz inwentarza z dnia 21.12.2017 r. ze spadku po Halinie Płonka, PESEL 49062912865, ostatnio zamieszkałej 43-354 Czaniec, ul. Kardynała Karola Wojtyły 215, zmarłej w dniu 23.12.2015 r.

Ogłoszenie I Wydział Cywilny - I Ns 1116/17

Sygn. akt I Ns 1116/17                                           Żywiec, 28 marca 2018 roku

 

 

 

OGŁOSZENIE

Sąd Rejonowy w Żywcu Wydział I Cywilny na podstawie art. 637 § 3 k.p.c. ogłasza, że 19 lutego 2018 roku w sprawie sygn. I Ns 1116/17 zostało wydane postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Stanisławie Byrtek z domu Dziedzic, córki Jana i Wiktorii, zmarłej 8 lutego 2014 roku w Żywcu, której ostatnim miejscem zwykłego pobytu była Pewel Wielka.

| Strona 1 | Strona 2 |