Ogłoszenia Sądowe

Ogłoszenie I Wydział Cywilny - I Ns 353/14

Sygn. akt  I Ns 353/14                                  Żywiec, dnia 21 grudnia 2017 r.

 

Ogłoszenie

 

Sąd Rejonowy w Żywcu Wydział I Cywilny na podstawie art. 637 § 3 kpc ogłasza, że dnia 21 grudnia 2016 r. wydane zostało postanowienie w przedmiocie sporządzenia uzupełniającego spisu inwentarza po Zbigniewie Andrzeju (dwojga imion) Pękala s. Józefa i Michaliny PESEL 54112403938, zmarłym w dniu 30 marca 2012r. w Bystrej, a ostatnio na stałe przed śmiercią zamieszkałym  Bujaków, ul. Podlesie 39;

Ogłoszenie I Wydział Cywilny - I Ns 1194/17

Sygn. akt I Ns 1194/17

Żywiec, dnia 28 grudnia 2017 r.

 

 

 

OGŁOSZENIE

o złożeniu wykazu inwentarza

Sąd Rejonowy w Żywcu (sąd spadku) Wydział I Cywilny na podstawie 
art. 636 ³§ 3 k.p.c. ogłasza, że w dniu 24.05.2017 r. Grzegorz Chrząszcz złożył 
w tutejszym Sądzie wykaz inwentarza z dnia 24.05.2017 r. ze spadku po Andrzeju Chrząszcz, synu Stanisława i Teresy, PESEL 61112703892, ostatnio zamieszkałego Szare 265, 34-383 Szare, zmarłym w dniu 20.05.2016 r.

Ogłoszenie I Wydział Cywilny - I Ns 1081/17

Sygn. akt I Ns 1081/17                               Żywiec, dnia 28 grudnia 2017 r.

 

OGŁOSZENIE

 

Sąd Rejonowy w Żywcu Wydział I Cywilny na podstawie art. 637 § 3 k.p.c. w zw. z art. 6381§ 1,2 i 4 k.p.c. ogłasza, że dnia 28.11.2017 r. wydane zostało postanowienie w przedmiocie sporządzenia spisu inwentarza po Julii Jodłowiec z domu Łobozek, numer PESEL 48030416743, zmarłej w dniu 21.11.2016 r. w Żywcu, a ostatnio na stałe przed śmiercią zamieszkałej w Przyborowie;

Ogłoszenie I Wydział Cywilny - I Ns 790/17

Sygn. akt I Ns 790/17

Żywiec dn. 18/12/2017r.

OGŁOSZENIE

Przed Sądem Rejonowym w Żywcu pod sygnaturą I Ns 790/17 toczy się sprawa z wniosku Twoja Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa z siedziba w Kędzierzynie Koźlu o stwierdzenie nabycia spadku po Kazimierzy Wolnym, zmarłym w dniu 7.04.2017 r, którego ostatnim miejscem zwykłego pobytu były Ujsoły ul. Ks.Prałata Piotrowskiego 98.

 

Ogłoszenie I Wydział Cywilny - I Ns 1057/17

Sygn. akt I Ns 1057/17                                    Żywiec, dnia 11 grudnia 2017 r.

OGŁOSZENIE

Sąd Rejonowy w Żywcu Wydział I Cywilny na podstawie art. 637 § 3 k.p.c. w zw. z art. 6381§ 1,2 i 4 k.p.c. ogłasza, że dnia 04.11.2017 r. wydane zostało postanowienie w przedmiocie sporządzenia spisu inwentarza po Stanisławie Howańcu, synu Józefa i Jadwigi, zmarłym 08.01.2016 roku w Żywcu, którego ostatnim miejscem zwykłego pobytu był Wieprz.

 

 

| Strona 1 | Strona 2 |