Jesteś tutaj: Strona główna » Aktualności

Wydział I Cywilny - Ogłoszenie I Ns 544/17

Sygn. akt I Ns  544/17

Żywiec dnia 29 maja 2017 r.


OGŁOSZENIE

 

Przed Sądem Rejonowym w Żywcu pod sygnaturą I Ns 635/14 toczy się sprawa z wniosku Rozalii Zawady przy uczestnictwie Jana Haręży, Zofii Haręża, Jacka Haręża, Alicji Hareża, Marty Haręża, Evy Barcajowej, Marcrela Kordekowa, Lubasa Rylich, Marii Malik, Kraina Bronisławy, Czesława Hareży, Ewy Filip o uregulowanie własności nieruchomości położonej w Lalikach, w postaci działek oznaczonych numerami 1722 (dawniej 7680/4, KW nr BB1Z/00029349/5) i 1935 (dawniej 1935, lwh 851 (księga zamknięta z urzędu) o łącznej powierzchni 0,36 h, przez zasiedzenie na rzecz Rozalii Zawady.

Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych roszczących sobie pretensje do nieruchomości objętej wnioskiem, a w szczególności osoby wskazane w dziale II księgi wieczystej nr BB1Z/00029349/5 SR w Żywcu, tj. Józefa Babickiego, Józefa Lalik, Katarzynę Lalik, Jędrzeja Lalik. Michała Lalik. Mariannę Lalik, Wojciecha Lalik, Barbarę Lalik, Rozalię Porębską, Szczepana Porębskiego, Stanisława Laliki, Barbarę Lalik oraz wskazanych w LWH 851 tj. Reginę Brączek, Franciszka z Brączaków Wolna, Karola Brączek, Barbarę z Braczków Pająk, Karolinę Brączek, Józefa Brączek, Józef Brączek lub ich następców prawnych, aby zgłosili się do udziału w sprawie, w terminie 3 miesięcy od daty dokonania ogłoszenia - pod rygorem pominięcia ich roszczeń w dalszym postępowaniu i stwierdzenia zasiedzenia jeśli zostanie ono wykazane.

Sędzia:

 

Ogłoszenie niniejsze należy wywiesić na tablicy ogłoszeniowej Urzędu Gminy w Zwardoniu oraz tut. sądu na okres 3 miesięcy oraz na stronie internetowej SR w Żywcu, po czym zwrócić Sądowi z adnotacją o jego wywieszeniu.

Drukuj informację