Jesteś tutaj: Strona główna » Aktualności

Wydział I Cywilny - Ogłoszenie I Ns 858/17

Sygn. akt I Ns 858/17                                          Żywiec, dnia 4 grudnia 2017 r.

OGŁOSZENIE

Sąd Rejonowy w Żywcu Wydział I Cywilny na podstawie art. 637 § 3 k.p.c. w zw. z art. 6381§ 1,2 i 4 k.p.c. ogłasza, że dnia 4 grudnia 2017 r. wydane zostało postanowienie w przedmiocie sporządzenia spisu inwentarza po Władysławie Kowalu, synu Antoniego i Marianny, zmarłym nie później niż 23 czerwca 2016r., ostatnio na stałe przed śmiercią zamieszkałym w Jeleśni przy ul. Suskiej 30.

 

Sąd poucza, że ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu lub wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, może uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Drukuj informację