Majątek

Majątek Sądu Rejonowego w Żywcu

Łączna wartość brutto majątku będącego w dyspozycji Sądu Rejonowego w Żywcu na dzień 1 czerwca  2012 roku wynosi 9.231  tys. zł,


W projekcie budżetu  dla Sądu Rejonowego na 2013 rok przewidziano środki na;
Wydatki budżetowe  w kwocie 12.184 tys. zł, z tego :
a) świadczenia  na rzecz osób fizycznych –  497 tys. zł,
b) wydatki bieżące – 11.472 tys. zł,
c) wydatki majątkowe -   215 tys.  zł. 
Dochody budżetowe zaplanowano w kwocie 4.853 tys. zł.

 

Drukuj informację