Wydział V Ksiąg Wieczystych

Przewodniczący Wydziału V Ksiąg Wieczystych

RSR Piotr Mrowiec

Pokój 111 (1 piętro - budynek Ksiąg Wieczystych)

przyjmuje interesantów we wtorki

w godzinach od 9:00 do 13:00

 

 

 

Sekretariat Wydziału V Ksiąg Wieczystych

Kierownik Maria Widzyk

Pokój 117 (1 piętro - budynek Ksiąg Wieczystych)

przyjmuje interesantów od poniedziałku do piątku

 

 

w godzinach od 9:00 do 15:00

 

 

I N F O R M A C J A

 

W ZWIĄZKU Z ZAPLANOWANYM WCZEŚNIEJ URLOPEM WYPOCZYNKOWYM PRZEWODNICZĄCY WYDZIAŁU KSIĄG WIECZYSTYCH WE WTOREK 18 LIPCA 2017 NIE BĘDZIE PRZYJMOWAŁ  INTERESANTÓW.

EWENTUALNE WNIOSKI O PRZYSPIESZENIE TERMINU ROZPOZNANIA SPRAW PROSZĘ W TYM DNIU SKŁADAĆ NA PIŚMIE.

DYŻUR PRZEWODNICZĄCEGO WYDZIAŁU KSIĄG WIECZYSTYCH ZOSTAŁ PRZENIESIONY Z WTORKU 18 LIPCA 2017 NA PONIEDZIAŁEK  24  LIPCA  2017.

ZA UTRUDNIENIA SERDECZNIE PRZEPRASZAM. 

 

Przewodniczący Wydziału V Ksiąg Wieczystych

RSR Piotr Mrowiec

 

Referendarze:

RSR Ilona Kuchejda

RSR Piotr Mrowiec

RSR Robert Rubys

RSR Dominik Graboń

 

 

Zakres działania:

· prowadzenie ksiąg wieczystych dla nieruchomości położonych na terenie właściwości Sądu Rejonowego

· rozpoznawanie wniosków o wpis w księdze wieczystej

· zakładanie ksiąg wieczystych dla nieruchomości, które nie mają urządzonej księgi

· wydawanie odpisów z ksiąg wieczystych prowadzonych w systemie informatycznym (centralna informacja) z terenu całego kraju oraz przeglądanie tych ksiąg

· wydawanie odpisów z dokumentów oraz przeglądanie dokumentów ksiąg wieczystych będących w zasobach archiwalnych Sądu Rejonowego w Żywcu

 

 

Kontakt:

 

tel. 33 475 12 10
tel. 33 475 12 00 centrala

 

Wydział V Ksiąg Wieczystych mieści się w podwórzu za głównym budynkiem sądu.

Pokój 117 (1 piętro)   -   Sekretariat Wydziału V Ksiąg Wieczystych
Pokój 111 (1 piętro)   -   Przewodniczący Wydziału V Ksiąg Wieczystych
Pokój 100 (parter)      -   Biuro podawcze Wydziału Ksiąg Wieczystych
Pokój 102 (parter)      -   Ekspozytura Centralnej Informacji  -  Wydawanie odpisów
Pokój 28A (parter)    -   Kasa (Budynek Główny)Godziny przyjęć interesantów:
Wydział V Ksiąg Wieczystych

poniedziałki 7:30-15:30, 15:30-18:00 wyłącznie przeglądanie ksiąg wieczystych i przeglądanie ksiąg wieczystych oraz akt ksiąg wieczystych.

Przeglądanie dawnych ksiąg katastralnych LWH oraz wykazów, spisów parcel i zbiorów dokumentów możliwe wyłącznie w przypadku wcześniejszego podania ich numerów i oznaczeń w formie pisemnej w pok. 102 do piątku poprzedzającego dany dyżur poniedziałkowy.

Wydział V Ksiąg Wieczystych wtorki, środy, czwartki, piątki 7:30-15:30
Przewodniczący Wydziału V Ksiąg Wieczystych
wtorki 9:00-13:00
Kasa sądowa

8:00-10:30,

10:45-13:00,

13:15 -14:30,
15:00-15:30
wyłącznie sprzedaż znaków opłaty sądowej

W każdy ostatni roboczy dzień miesiąca kasa czynna do godz. 1330

Biuro podawcze 730-1000 , 1015 - 1300 , 1315 - 1430
Przeglądanie Ksiąg Wieczystych (pok. 102) 900-1500
Odpisy Ksiąg Wieczystych (pok. 102) 800-1000, 1030-1300, 1330-1500

 

Nowa Księga Wieczysta – informacje ogólne i formularze

Opłaty za dokonanie wpisów do ksiąg wieczystych oraz odpisów z dokumentów:
NBP Oddział Okręgowy w Katowicach 69 1010 1212 0035 2222 3100 0000Opłaty za wydanie odpisu z księgi wieczystej
elektronicznej:
Ministerstwo Sprawiedliwości
Aleje Ujazdowskie, 00-950
NBP Oddział Warszawa 77 1010 1010 0400 1922 3100 0000


Internetowa przeglądarka treści ksiąg wieczystych:


http://ekw.ms.gov.pl


Właściwość terytorialna:

Miasto Żywiec
Gminy: Czernichów, Gilowice, Jeleśnia, Koszarawa, Lipowa, Łękawica, Łodygowice, Milówka, Porąbka,
Radziechowy-Wieprz, Rajcza, Ślemień, Świnna, Ujsoły i Węgierska Górka

 

 

Drukuj informację